Number of the records: 1  

Polovodičová pojistka jako zkratová ochrana napěťového střídače se součástkami IGCT

 1. 1.
  0101684 - UE-C 20043039 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bartoš, Stanislav - Semerád, Radko - Škramlík, Jiří
  Polovodičová pojistka jako zkratová ochrana napěťového střídače se součástkami IGCT.
  [Short-Circuit Protection of IGCT Voltage Source Inverters through the Use of Semiconductor Fuses.]
  Sborník příspěvků z celostátní konference EPVE 2004 - Elektrické Pohony a Výkonová Elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004 - (Skalický, J.; Feiler, Z.), s. 16-21. ISBN 80-214-2766-3.
  [Celostátní konference EPVE 2004 - Elektrické Pohony a Výkonová Elektronika. Brno (CZ), 09.11.2004-10.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA102/03/1363
  Keywords : short-circuit protection * semiconductor fuse * IGCT
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  Součástky IGCT vykazují vysoké hodnoty parametru I2t. Tato jejich vlastnost umožńuje chránit střídače s IGCT proti zkratu velmi rychlými, tzv. polovodičovými pojistkami. Správná volba pojistek při jejich zapojení ve stejnosměrném meziobvodu je však ztížena tím, že parametr I2t je u pojistek i u polovodičových součástek zpravidla definiván pro půlsinusový průběh proudu 50 Hz, zatímco zkratový proud ve stejnosměrném meziobvodu střídače má průběh odlišný.

  The power switching devices IGCT exhibit high values of the parameter I2t. This property enables their short-circuit protection by the so called semiconductor fuses. For both the thyristors and the rapid semiconductor fuses, the parameter I2t is usually defined for a half-sine current wave with the duration of 10 ms. However, in the dc feeding line of an inverter, the short-circuit waveforms are strongly different, and the best way to find the proper fuse for protection is to employ appropriate computer software.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009093

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.