Number of the records: 1  

Managed flooding as a tool for supporting natural fish reproduction in man-made lentic waterbodies

 1. 1.
  0101677 - UBO-W 20040035 RIV US eng J - Journal Article
  Jurajda, Pavel - Ondračková, Markéta - Reichard, Martin
  Managed flooding as a tool for supporting natural fish reproduction in man-made lentic waterbodies.
  [Řízené zaplavování podporuje přirozenou reprodukci ryb v umělých stojatých vodách.]
  Fisheries Management and Ecology. Roč. 11, 3-4 (2004), s. 237-242. ISSN 0969-997X. E-ISSN 1365-2400.
  [Effects of Fisheries Management on Freshwater Ecosystems. Windermere, 12.06.2002-15.06.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR IAB6093106; GA ČR GA524/02/0924; GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : juvenile fish * floodplain * borrow pits
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 0.471, year: 2004

  In 2001, fish diversity and abundance were investigated in six man-made borrow pits in the flood plain of the River Dyje (Danube basin). All borrow pits had uniform habitats without shelter, and with limited spawning and nursery areas. Spawning and nursery habitat conditions in three borrow pits were experimentally improved by managed flooding during spring and summer, while the other three borrow pits were not flooded. Adult (>1 year) fish were surveyed in spring and autumn by beach seining and 0+ fish were monitored monthly by dipnetting and fry beach seine nets. Flooded borrow pits had slightly higher adult species richness, considerably higher adult fish abundance and considerably higher 0+ fish species richness and abundance. The seasonal decline in 0+ fish abundance varied between flooded and non-flooded borrow pits, with a faster decline in 0+ abundance at non-flooded sites. Management implications for floodplain lentic water bodies are discussed.

  Diverzita a abundance ryb byla v roce 2001 hodnocena na šesti umělých tůních, tzv. zemnících v aluviu řeky Dyje (povodí Dunaje). Zemníky mají homogenní charakter s minimem úkrytů a omezeným množstvím vhodných míst pro výtěr a odrůstání plůdku. Vhodné podmínky na třech zemnících byly zlepšeny řízeným zaplavováním během jara a léta, zatímco tři zemníky sloužily jako kontrolní bez řízeného zaplavování. Adultní ryby (>1 rok) byly odlovovány na jaře a na podzim pomocí zátahové sítě. Plůdek byl sledován v měsíčních intervalech pomocí plůdkového podběráku a plůdkové zátahové sítě. Zaplavované zemníky vykazovaly pouze mírně vyšší druhovou pestrost u adultních ryb, ale významně vyšší abundanci. U plůdku byla zjištěna významně vyšší druhová pestrost i abundance. Sezónní pokles abundance plůdku se lišil mezi zaplavovanými a nezaplavovanými zemníky, s rychlejším poklesem na nezaplavovaných lokalitách. Využití zaplavování stojatých vod aluvia v praxi je diskutováno.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009086

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.