Number of the records: 1  

Phylogenetic distribution of TTAGG telomeric repeats in insects

 1. 1.
  0101598 - ENTU-I 20043004 RIV CA eng J - Journal Article
  Frydrychová, Radmila - Grossmann, P. - Trubač, P. - Vítková, Magda - Marec, František
  Phylogenetic distribution of TTAGG telomeric repeats in insects.
  [Fylogenetická distribuce opakovaných telomerických sekvencí TTAGG u hmyzu.]
  Genome. Roč. 47, - (2004), s. 163-178. ISSN 0831-2796. E-ISSN 1480-3321
  R&D Projects: GA AV ČR KSK5052113; GA ČR GA206/00/0750
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : chromosomes * fluorescence in situ hybridization * FISH
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 2.100, year: 2004

  We examined the presence of TTAGG telomeric repeats in 22 species from 20 insect orders by single-primer PCR with (TTAGG)6 primers, Southern hybridization of genomic DNAs and fluorescence in-situ hybridization (FISH) of chromosomes with (TTAGG)n probes. The (TTAGG)n sequence was present in 15 species and absent in 7 species. The pattern of phylogenetic distribution of the TTAGG repeats clearly supported a hypothesis that the sequence was an ancestral motif of insect telomeres but was lost repeatedly during insect evolution. The repeated losses of TTAGG in different branches of the insect phylogenetic tree suggest a backup mechanism in the genome of insects that enabled them frequent evolutionary changes in telomere composition

  Studovali jsme přítomnost telomerické opakované sekvence TTAGG u 22 druhů z 20 hmyzích řádů pomocí PCR s jediným primerem (TTAGG)6, Southernovy hybridizace genomových DNA a fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) chromosomů se sondami (TTAGG)n. Sekcence (TTAGG)n byla přítomna u 15 druhů, ale chyběla u 7 druhů. Fylogenetická distribuce opakované telomerické sekvence TTAGG jednoznačně podpořila hypotézu, že tato sekvence je ancestrálním motivem hmyzích telomer, avšak byla opakovaně ztracena během evoluce hmyzu. Tyto opakované ztráty sekvence TTAGG v různých větvích fylogenetického stromu hmyzu svědčí o existenci záložního mechanismu, který hmyzu umožnil časté evoluční změny ve struktuře telomer
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009013

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.