Number of the records: 1  

Genetic analysis of the ADGF multigene family by homologous recombination and gene conversion in Drosophila

 1. 1.
  0101595 - ENTU-I 20043001 RIV US eng J - Journal Article
  Doležal, Tomáš - Gaži, Michal - Žurovec, Michal - Bryant, P. J.
  Genetic analysis of the ADGF multigene family by homologous recombination and gene conversion in Drosophila.
  [Genetická analýza drozofilí multigenní rodiny ADGF pomocí homologické rekombinace a genové konverze.]
  Genetics. Roč. 165, - (2003), s. 653-666. ISSN 0016-6731. E-ISSN 1943-2631
  R&D Projects: GA AV ČR IAA5007107; GA ČR GA204/01/1022; GA MŠMT ME 549
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : Growth-factor-melanogaster-adenosine
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 4.276, year: 2003

  The usage of genetic methods for the study of multigene families is very difficult because of their overlapping functions. It is usually necessary to receive mutants in all family members. We modified a novel method of homologous recombination for mutagenesis of the whole gene cluster. As we supposed, during the recombination a gene conversion also occured as a part of repair mechanisms. Testing of several recombinants allowed us to receive all combinations of mutants in various genes. We also discuss resulting phenotypes of ADGF mutants.

  Použití genetických metod u multigenních rodin je velmi obtížné, neboť se jejich funkce často překrývají a je nutno získat mutanty ve všech členech genové rodiny. Modifikovali jsme nově zaváděnou metodu homologické rekombinace pro mutagenezi celého klastru přilehlých genů. Podle našich předpokladů došlo při procesu rekombinace i ke genové konverzi, pomocí níž se některé mutace opravily. Testováním několika rekombinantů se nám podařilo získat celou škálu různých mutantů s různými kombinacemi mutací v jednotlivých genech. V práci jsou rovněž diskutovány výsledné fenotypy ADGF mutací.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009011

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.