Number of the records: 1  

Hybrid chitosan membranes with functional polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) for amino acid separation

 1. 1.
  0101360 - UMCH-V 20043080 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Bleha, Miroslav - Tishchenko, Galina
  Hybrid chitosan membranes with functional polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) for amino acid separation.
  [Hybridní chitosanové membrány s funkcionalizovanými polyhedrálními oligomerními silsesquioxany (POSS) pro separaci aminokyselin.]
  Congress Proceedings. Paris: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2004, 5.2.3.1-5.2.3.2.
  [IUPAC International Symposium on Macromolecules, World Polymer Congress MACRO /40./. Paris (FR), 04.07.2004-09.07.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/1327
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : chitosan membranes * hybrid polymers * amino acids
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.e-polymers.org/paris/data/L2194.pdf

  Hybrid membranes based on chitosan, hydrophilic polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) and ethylene glycol diglycidylether were prepared by blending the components, drying at 70°C and precipitating the membrane precursor. The used POSS differed in the tether type. Diffusion permeability of the hybrid membranes to both hydrophobic and hydrophilic amino acid were investigated to elucidate the contribution of POSS to interactions with solutes.

  Hybridní membrány založené na chitosanu, hydrofilních polyhedrálních oligomerních silsesquioxanech (POSS) a ethyleneglycol diglycidyl etherem byly připraveny smísením složek, sušením při 70°C a vysrážením membránového prekurzoru. Použité POSS se liší v typu použitých spojek. Difusní propustnost hybridních membrán pro jak hydrofilní tak hydrofobní aminokyseliny byla zkoumán, aby byl objasněn příspěvek POSS k interakcím s rozpuštěnými látkami.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008793

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.