Number of the records: 1  

Metal complexes of dendrimers based on polyhedral oligomeric silsesquioxanes

 1. 1.
  0101313 - UMCH-V 20043033 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Brus, Jiří - Tishchenko, Galina - Bleha, Miroslav - Houska, Milan - Dybal, Jiří - Clark, T. - Hoyle, C. - Lichtenhan, J.
  Metal complexes of dendrimers based on polyhedral oligomeric silsesquioxanes.
  [Kovové komplexy dendrimerů na základě polyhedrálních oligomerických silsesquioxanů.]
  Proceedings. Frankfurt am Main: Dechema e. V., Society for Chemical Engineering and Biotechnology, 2004, s. 43-44.
  [International Conference on Nanostructured Materials /7./. Wiesbaden (DE), 20.06.2004-24.06.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/1327
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : metal complexes * dendrimers * polyhedral oligomeric silsesquioxanes
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  The coordination of the POSS-based dendrimers was considerably affected by the type of metal ions. The coordination of hard Lewis ions, accompanied by precipitation of metal-CSE-POSS complexes, limited the accessibility of the coordination sites for interactions with metal ions. Hard Lewis metal ions exhibited the highest binding affinity decreasing in the order Al3+ > HG2+ > Fe3+. Decrease in pH upon coordination is a good confirmation of electrostatic character of interactions between CSE dendrons and metal ions.

  Koordinace dendrimerů založených na POSS byla silně ovlivněna typem kovového iontu. Koordinace tvrdých "Lewisovských iontů", provázená vysrážením komplexu kov-CSE-POSS, omezovala dosažitelnost koordinačních míst pro interakci s kovovými ionty. "Tvrdé" Lewisovské kovové ionty vykazovaly nejvyšší vazebnou afinitu klesající v pořadí Al3+:Hg2+:Fe3+. Pokles pH v důsledku koordinace je dobrým potvrzením elektrostatické podstaty interakcí mezi CSE dendrony a kovovými ionty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008746

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.