Number of the records: 1  

Ethics of Science in the Czech Republic

 1. 1.
  0101279 - FLU-F 20040138 RIV CZ eng J - Journal Article
  Drozenová, Wendy - Bartíková, Monika
  Ethics of Science in the Czech Republic.
  [Etika vědy v České republice.]
  Teorie vědy. Roč. 8/26/, č. 1 (2004), s.11-126. ISSN 1210-0250. E-ISSN 1804-6347
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : ethics * science * research * ethical institutions
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Ethics of science is a concept with no clear borders. It the first place, it concerns the problems issuing from the developments in science itself, the new possibilities of action brought about by them and their moral implications. On the other hand, it includes also the problems connected with science as an institution, its social structure, and its impacts on the broader social context of the society.

  Etika vědy představuje nejasně ohraničenou koncepci. V první řadě se zabývá problematikou vývoje ve vědě samotné, dále novými technologickými možnostmi zejména v oblasti biologie a medicínských věd a jejich morálními dopady. Na druhou stranu se zabývá taky problémy vědy jako instituce, její sociální strukturou a jejím dopadem na širší sociální kontext společnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008714

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.