Number of the records: 1  

Origin of Difference between One-Electron Redox Potentials of Guanosine and Guanine: Electrochemical and Quantum Chemical Study

 1. 1.
  0101122 - UFCH-W 20040131 RIV US eng J - Journal Article
  Langmaier, Jan - Samec, Zdeněk - Samcová, E. - Hobza, Pavel - Řeha, David
  Origin of Difference between One-Electron Redox Potentials of Guanosine and Guanine: Electrochemical and Quantum Chemical Study.
  [Původ rozdílu mezi jednoelektronovými redoxními potenciály guanosinu a guaninu. Elektrochemická a kvantově-chemická studie.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 108, č. 40 (2004), s. 15896-15899. ISSN 1520-6106. E-ISSN 1520-5207
  R&D Projects: GA ČR GA203/01/0653
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : cyclic voltammetry * guanosine * guanine
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 3.834, year: 2004

  Cyclic voltammetry was used to measure the rates of the chemical oxidation of guanine (G), guanosine (Gs), 2''-deoxyguanosine (dG), and 2''-deoxyguanosine 5''-monophosphate (dGMP) by electrochemically generated tris(2,2''-bipyridy)ruthenium (III). The numeric fit of voltammograms to an ECCCE type of mechanism provided the equilibrium and rate constants of the two-step chemical oxidation of the quanine species. One-electron redox potentials evaluated from the equilibrium constant of the first electron uptake follow the sequence G < Gs ~ dG ~ dGMP, indicating that guanine is oxidized most easily. This sequence is expressed in the rate constant, which apparently follows the expected driving force dependence.

  Cyklická voltametrie byla použita k určení rychlosti chemické oxidace guaninu (G), guanosinu (Gs), 2´-deoxyguanosimu (dG) a 2´-deoxyguanosinu-5´-monofosfátu (dGMP) elektrochemicky generovaným tris(2,2´-bipyridyl)Ru(III). Numerický fit voltamogramů předpokládající mechanismus typu ECCCE poskytl hodnoty rovnovážné a rychlostní konstanty dvojstupňové chemické oxidace guaninu ve výše uvedených molekulách.. Po5ad9 jednoelektronových redoxních potenciálů G < Gs ~ dG ~ dGMP odpovídá pořadí reakční hnací síly, která se zřejmě obráží v pořadí rychlostních konstant. Kvantově chemické výpočty umožnily objasnit roli různých faktorů přispívajích k redoxnímu potenciálu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000034

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.