Number of the records: 1  

Two Positions of Potasium in Chemically Doped C60 Peapods: An in situ Spectroelectrochemical Study

 1. 1.
  0101059 - UFCH-W 20040056 RIV US eng J - Journal Article
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Zukalová, Markéta - Dunsch, L.
  Two Positions of Potasium in Chemically Doped C60 Peapods: An in situ Spectroelectrochemical Study.
  [Dvojí pozice draslíku v chemicky dopovaných C60 peapodech: In-situ spektroelektrochemická studie.]
  Journal of Physical Chemistry. B. Roč. 108, č. 20 (2004), s. 6275-6280. ISSN 1089-5647
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4040306; GA AV ČR KSK4040110
  Keywords : C60 * spectroelectrochemical study * peapods
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 3.679, year: 2003

  The state of doping of fullerene peapods C60/@SWCNT treated with K vapor was studied by in situ Raman spectroelectrochemistry. For all samples under study a heavy chemical n-doping was proved by vanishing od the RBM mode and the downshift of TG mode. The k-doped peapods remain partly doped even if they are exposed to humid air. The Ag(2) mode of intratubular fellerene in K-doped peapods in contact with air was still red-shifted as referred to its position in pristine peapods. Potassium inserted into the peapods is the reason for the air-insensitive residual doping, which can be removed only by electrochemical oxidation. This indicates the presence of two positions of potassium in doped sample.

  Pomocí in situ Ramanovy spektroelektrochemie bylo studováno dopování fullerenových peapodů C60@SWCNT po vystavení K páře. Pro všechny vzorky bylo silné chemické n – dopování prokázáno vyhasnutím radiálního modu a posunem tangenciálního modu k nižším frekvencím. K-dopované peapody zůstávají částečně dopovány ikdyž jsou vystaveny vlhkému vzduchu. Ag(2) mod vnitřního fullerenu v K-dopovaných peapodech, které byly v kontaktu se vzduchem je stále posunut k nižším frekvencím vzhledem k jeho pozici v původním peapodu. Příčinou na vzduch necitlivého zbytkového dopování je draslík, který pronikl dovnitř peapodů. Toto dopování může být odstraněno pouze elektrochemickou oxidací. Z tohoto plyne přítomnost dvojí pozice draslíku v dopovaném vzorku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008526

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.