Number of the records: 1  

Voltammetry of Lead Cations on a New Type of Silver Composite Electrode in the Presence of Other Cations

 1. 1.
  0101057 - UFCH-W 20040054 RIV DE eng J - Journal Article
  Navrátil, Tomáš - Šebková, Světlana - Kopanica, M.
  Voltammetry of Lead Cations on a New Type of Silver Composite Electrode in the Presence of Other Cations.
  [Voltametrie kationtů olova na novém typu stříbrné kompozitní elektrody za přítomnosti jiných kationtů.]
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 379, - (2004), s. 294-301. ISSN 1618-2642. E-ISSN 1618-2650
  Grant - others:GIT(AR) 101/02/U111/CZ
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : voltammetry * silver composite electrode * lead cations
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 2.098, year: 2004

  A new type of silver composite electrode was examined, prepared from silver, graphite powder, and methacrylate resin.The effects of the presence of various cations (cadmium, copper, bismuth, thallium), anios (chlorides), surface-active substances (Triton X-100), and oxygen on the anodic-stripping voltammetric determination of lead were studied. It was found that the effect of underpotential deposition at the composite electrode differs from that produced at a metallic silver electrode, mainly at low concentrations of the deposited metal.

  Nový typ stříbrné kompozitní elektrody vyrobené ze stříbra, grafitového prášku a metakrylátu byl testován. Byly zkoumány jevy způsobené přítomností různých kationtů (kadmium, měď, bismut, thalium), aniontů (chloridy), povrchově aktivních látek (Triton X-100), a kyslíku na anodickou rozpouštěcí voltametrii stanovení olova Bylo zjištěno, že jev „underpotential deposition“ na kompozitní elektrodě se liší od tohoto jevu na kovové stříbrné elektrodě, zvláště v nízkých oblastech koncentrací. Použití tohoto typu stříbrné kompozitní elektrody a anodické rozpouštěcí voltametrie umožňujepřímé stanovení olova v přírodních vodách bez odstranění povrchově aktivních látek (LOD okolo3 µgL–1).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008524

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.