Number of the records: 1  

Voltametric Determination of Adenine, Guanine and DNA Using Liquid Mercury Free Polished Silver Solid Amalgam Electrode

 1. 1.
  0101047 - UFCH-W 20040041 RIV US eng J - Journal Article
  Fadrná, Renata - Josypčuk, Bohdan - Fojta, Miroslav - Navrátil, Tomáš - Novotný, Ladislav
  Voltametric Determination of Adenine, Guanine and DNA Using Liquid Mercury Free Polished Silver Solid Amalgam Electrode.
  [Voltametrické stanovení adeninu, guaninu a DNA za použití leštěné stříbrné amalgámové elektrody.]
  Analytical Letters. Roč. 37, č. 3 (2004), s. 399-413. ISSN 0003-2719. E-ISSN 1532-236X
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4040110
  Grant - others:GIT(AR) 101/02/U111/CZ
  Keywords : voltammetry * DNA * polished silver solid amalgam electrode
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 1.165, year: 2004

  Liquid mercury free polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE) proved experimentally as suitable substitute for the hanging mercury drop electrode in cathodic stripping voltammetric analyses of purine bases and of acid treated DNA. The analyses are done in alkaline solution in the presence of copper(II) ions. With p-AgSAE using direct current voltammetry the limits of detection for purine bases as well as for two types of DNA were on nanomol level. Low levels of RSD (1-3 %, n = 11) of repeated measurements confirmed that the used mode of electrochemical regeneration of p-AgSAE was sufficient, and it provided reliable measurement results. The mentioned working electrode is suitable for a sensitive electrochemical detection of acid-hydrolyzed DNA, and may be applied in DNA hybridization assays as an alternative to working electrodes based on liquid mercury (HMDE, meniscus AgSAE).

  Leštěná stříbrná amalgámova elektroda (p-AgSAE), neobsahující kapalnou rtuť, se experimentálně prokázala jako vhodná náhradu visicí rtuťové kapkové elektrody pro katodickou rozpouštěcí voltametrickou analýzu purinových bází a DNA. Analýza se provádí v alkalickém roztoku za přítomnosti Cu(II) iontů. S p-AgSAE za použití DC voltametrie byla dosažena mez detekce purinových bází na hladině nanomolární. Tato elektroda se jeví jako vhodná pro citlivou elektrochemickou detekci kyselého hydrolyzátu DNA a může být aplikována v testech hybridizace DNA jako alternativa k pracovní elektrodě založení na rtuti (HMDE, meniskové AgSAE).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008516

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.