Number of the records: 1  

Effect of Oxygen on the Mn-Co Ferromagnetic Coupling

 1. 1.
  0101039 - UFCH-W 20040031 RIV NL eng J - Journal Article
  Pick, Štěpán - Demangeat, C.
  Effect of Oxygen on the Mn-Co Ferromagnetic Coupling.
  [Vliv kyslíku na feromagnetickou vazbu Mn-Co.]
  Catalysis Today. Roč. 89, - (2004), s. 369-374. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4040110
  Grant - others:EC(XE) HPRN-CT-2000-00143
  Keywords : density functional calculations * ultrathin magnetic films * cobalt
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 3.108, year: 2004

  The paper describes the study of the effect of oxidation on the magnetic coupling between Mn and Co atoms in ultrathin Mn films deposited on fcc Co(001). The magnetic map has been investigated through tight-binding linear-muffin-tin scheme within generalized gradient approximation of the density functional. The calculations indicate that oxygen tends to destabilize the ferromagnetic Mn-Co coupling in favour of an antiferromagnetic coupling found by experiment when the oxygen is added. Nevertheless, the (1x1) structure observed do not seem to be the most stable one. We speculate that a disordered oxidized Mn-rich MnCo surface alloy might explain the experimental findings.

  Práce popisuje studium vlivu oxidace na magnetickou vazbu mezi atomy Mn a Co v ultratenkých vrstvách Mn nanesených na Co(0001). Magnetický diagram byl studován pomocí metody těsné vazby se zobecněným gradientovým přiblížením pro funkcionál hustoty. Výpočty naznačují že kyslík má tendenci destabilizovat feromagnetickou vazbu Mn-Co ve prospěch antiferomagnetické vazby nalezené po oxidaci experimentálně. Nicméně, pozorované (1x1) struktury se nezdají být nejstabilnějšími. Uvažujeme, zda neuspořádaná oxidovaná povrchová slitina MnCo by mohla vysvětlit experimentální pozorování.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008510

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.