Number of the records: 1  

The reverse tetracycline-controlled transactivator rtT A2s-S2 is toxic in mouse embryonic stem cells

 1. 1.
  0101011 - UEM-P 20043040 RIV FR eng J - Journal Article
  Bryja, Vítězslav - Pachernik, J. - Kubala, L. - Hampl, Aleš - Dvořák, Petr
  The reverse tetracycline-controlled transactivator rtT A2s-S2 is toxic in mouse embryonic stem cells.
  [Transaktivátor trT A2s-S2, kontrolovaný tetracyklinem je pro myší embryonální kmenové buňky toxický.]
  Reproduction Nutrition Development. Roč. 43, č. 6 (2003), s. 477-486. ISSN 0926-5287
  R&D Projects: GA ČR GA204/01/0905; GA MŠMT LN00A065
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5039906
  Keywords : tetracycline-controlled
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 0.780, year: 2003

  The efficient and reversible control of transgene expression is a powerful tool for correct manipulation of embryonic stem cells in both cell therapy and transgenesis. The aim of this work was to investigate the possibilities of recently developed reverse tetracycline controlled transactivator rtTA2-S2. It was shown that the rtTA2s-S2 is useful for transient inducible expression of genes stem ceels. However, it was not possible to establish mouse embryonic stem cell lines stably expressing this transactivator. Using the viral IRES sequence which ncouples the expression of rtTA2s-S2 and neomycin phosphotransferase, was found that embryonic stem cells expressing rtTA2s-S2 are not capable of growing in the presence of G418. These results indicate that this transactivator is toxic to ES cells and raise the need for the development of other strategies for stable and inducible expression of genes in ES cells

  Učinná a reverzibilní kontrola genové exprese je výborným nástrojem pro úpravu embryonálních kmenových buněk využitelným jak v buněčné terapii, tak v transgenezi. Cílem této práce bylo ověřit možnosti nedávno vyvinutého transaktivátoru rtT A2a-S2. Ukázalo se, že transaktivátor rtT A2s-S2 je vhodný pro přechodou inducibilní expresi genu zájmu v kmenových buňkách. Nicméně se nepodařilo připravit linii embrynálních kmenových buněk stabilně exprimujících tento transaktivátor. S využitím virové sekvence IRES a neomycin fosfotransferázy bylo zjištěno, že embryonální kmenové buňky exprimující rtTA2s-S2 nejsou schopny růst v přítomnosti G418. Získané výsledky naznačují, že tento transaktivátor je pro embryonální kmenové buňky toxický.Pro potřeby stabilní a inducibilní exprese je tedy nutné vyvinout odlišné strategie
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008486

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.