Number of the records: 1  

Static and Dynamic Characteristics of DC Actuator for Extreme Currents

 1. 1.
  0100976 - UE-C 20043036 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Dvořák, P. - Ulrych, B. - Doležel, Ivo
  Static and Dynamic Characteristics of DC Actuator for Extreme Currents.
  [Statická a dynamická charakteristika stejnosměrného aktuátoru pro extrémní proudy.]
  Elektronický sborník konference ELEN 2004 (Elektro -Energetika). Praha: ČVUT FEL, 2004, s. 21-24. ISBN 80-239-3565-8.
  [Konference ELEN 2004 (Elektro - Energetika). Praha (CZ), 21.09.2004-22.09.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2057903
  Keywords : static characteristic * dynamic characteristic * electromagnetic field
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  The paper is focused on investigation of the static and dynamic characteristics of a DC actuator that is intended for extremely high currents and forces. Its field coil is wound by a massive copper conductor that is suitably cooled and its construction is equipped with a spring that quickly returns the movable part after switching off the field current. The methodology is illustrated on an example whose results are discussed

  Příspěvek je zaměřen na vyšetření statické a dynamické charakteristiky stejnosměrného aktuátoru určeného pro extrémní proudy a síly. Jeho budící cívka je vinuta masivním měděným vhodně chlazeným vodičem a jeho konstrukce je vybavena pružinou, která rychle vrací pohyblivou část po vypnutí budicího obvodu. Metodika je ilustrována na příkladu a k získaným výsledkům je vedena diskuse
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008451

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.