Number of the records: 1  

Solvation of the azide anion (N3-) in water clusters and aqueous interfaces: A combined investigation by photoelectron spectroscopy, density functional calculations and molecular dynamics simulations

 1. 1.
  0100868 - UOCHB-X 20043056 RIV US eng J - Journal Article
  Yang, X. - Kiran, B. - Wang, X. B. - Wang, L. S. - Mucha, M. - Jungwirth, Pavel
  Solvation of the azide anion (N3-) in water clusters and aqueous interfaces: A combined investigation by photoelectron spectroscopy, density functional calculations and molecular dynamics simulations.
  [Solvatace azidového aniontu (N3-) ve vodných klastrech a na vodných površích: Kombinovaná studie pomocí fotoelektronové spektroskopie, výpočtů s funcionálem hustoty a simulací molekulové dynamiky.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 108, - (2004), s. 7820-7826. ISSN 1089-5639. E-ISSN 1520-5215
  R&D Projects: GA MŠMT ME 644
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : azide * photoelectron spectroscopy * molecular dynamics
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.639, year: 2004

  We report a photoelectron spectroscopy and computational study of hydrated N3- anion clusters, N3-(H2O)n (n=0-16), in the gas phase. Photoelectron spectra of the solvated azide anions were observed to consist of a single peak, similar to that of the bare N3-, but the spectral width was observed to broaden as a function of cluster size due to solvent relaxation upon electron detachment

  Prezentujeme fotoelektronovou spektroskopii a výpočetní studii hydratovaných klastrů s N3- aniontem N3-(H2O)n (n=0-16) v plynné fázi. Bylo pozorováno, že fotoelektronová spektra mají jediný pík, podobný jako izolovaný N3-, ale bylo pozorováno, že spektrální šířka se zvětšuje s rostoucí velikostí klastru díky relaxaci rozpouštědla po odtržení elektronu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000015

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.