Number of the records: 1  

Cosmic radiation exposure of aircraft crew: compilation of measured and calculated data

 1. 1.
  0100848 - UJF-V 20045097 RIV GB eng J - Journal Article
  Lindborg, L. - Bartlett, D. - Beck, P. - McAulay, I. - Schnuer, K. - Schraube, H. - Spurný, František
  Cosmic radiation exposure of aircraft crew: compilation of measured and calculated data.
  [Expozice posádek letadel kosmického záření: kompilace měřených a vypočtených dat.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 110, 1-4 (2004), s. 417-422. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  Grant - others:EC project(XE) FIGM-CT2000-00068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : cosmic radiation exposure * aircraft crew * measurement
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Impact factor: 0.617, year: 2003

  The aim of the working group has been to bring together, in particular from European research groups, the available, preferably published, experimental data and results of calculations, together with detailed descriptions of the methods of measurement and calculation. The purpose is to provide a dataset for all European Union Member States for the assessment of individual doses and/or to assess the validity of different approaches, and to provide an input to technical recommendations by the Article 31 group of experts and the European Commission. The radiation protection quantity of interest is effective dose, E (ISO), but the comparison of measurement results obtained by different methods or groups, and comparison of measurement results and the results of calculations, is done in terms of the operational quantity ambient dose equivalent, H*(10).

  Záměr pracovní skupiny byl shromáždit, zejména od výzkumných evropských skupin, dostupná, raději publikovaná, experimentální data a výsledky výpočtů, spolu s detailními popisy metod měření a výpočtů.Účelem je především poskytnout soubor dat pro všechny členské státy EU pro oceňování individuálních dávek a/nebo zhodnotit platnost různých přístupů, a poskytovat vstupní data pro technická doporučení skupiny expertů pročlánek 31 a pro Evropskou komisi. Sledovanou veličinou radiační ochrany je efektivní dávka, E (ISO), ale srovnání výsledků měření získaných různými metodami nebo skupinami s výsledky výpočtů, je prováděno pomocí operační veličiny, prostorového dávkového ekvivalentu H*(10)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008334

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.