Number of the records: 1  

Short-term temporal variations of soil gas radon concentration and comparison of measurement techniques

 1. 1.
  0100837 - UJF-V 20045033 RIV GB eng J - Journal Article
  Neznal, M. - Matolín, M. - Just, G. - Turek, Karel
  Short-term temporal variations of soil gas radon concentration and comparison of measurement techniques.
  [Krátkodobé časové variace koncentrací radonu v půdním vzduchu a porovnání měřicích metod.]
  Radiation Protection Dosimetry. Roč. 108, č. 1 (2004), s. 55-63. ISSN 0144-8420. E-ISSN 1742-3406
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2067107; GA AV ČR KSK4055109
  Grant - others:Projekt SÚJB(CZ) R/2/2000
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : radon * soil gas * temporal variations
  Subject RIV: DL - Nuclear Waste, Radioactive Pollution ; Quality
  Impact factor: 0.617, year: 2003

  Short-term temporal variations of soil gas radon concentration have been studied using different measuring techniques-instantaneous methods (grab sampling) using Lucas cells, continuous monitors, and integral nuclear track-etch detectors. A relatively low variability appeared during a 72-h follow-up. Different temporal changes were observed by using different methods. A substantial part of these changes was probably caused by fluctuations and errors connected with measuring methods themselves and did not reflect real variations of the measured parameter

  Krátkodobé časové variace koncentrací radonu v půdním vzduchu byly měřeny různými metodami - postupný odběr vzorků do Lucasových komůrek, průběžné monitorování a integrálními stopovými detektory. Během 72 hodin sledování bylo pozorováno relativně malé kolísání měřených hodnot s různými průběhy pro jednotlivé měřicí metody. Převážná část odchylek je pravděpodobně způsobena fluktuacemi a chybami měření příslušných metod a neodráží skutečné změny hodnot měřených parametrů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008323

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.