Number of the records: 1  

Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs

 1. 1.
  0100739 - GFU-E 20040008 RIV NL eng J - Journal Article
  Majorowicz, J. A. - Skinner, W. R. - Šafanda, Jan
  Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs.
  [Velké oteplení povrchu v kanadské Arktidě odvozené inverzí teplotních profilů z vrtů.]
  Earth and Planetary Science Letters. Roč. 221, č. 1 (2004), s. 15-25. ISSN 0012-821X. E-ISSN 1385-013X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3012916
  Keywords : global warming * borehole temperatures * ground temperatures
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 3.499, year: 2004

  The simultaneous functional space inversion applied for the first time to the set of precise temperature logs from 61 wells located between 60° and 82°N in northern Canada shows evidence of large ground surface temperature warming. These results include highest latitude locations of the well temperature profiles known in the Northern Hemisphere

  Simultánní inverze poprvé použitá na soubor přesných teplotních karotáží z 61 vrtů nacházejících se mezi 60° a 82° s.š. v severní Kanadě přináší důkazy o velkém zvýšení povrchové teploty. Tyto výsledky zahrnují teplotní profily z nejsevernějších vrtů na severní polokouli
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008231

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.