Number of the records: 1  

Religious Processes in Contemporary Czech Society

 1. 1.
  0100636 - SOU-Z 20043070 RIV CZ eng J - Journal Article
  Nešpor, Zdeněk
  Religious Processes in Contemporary Czech Society.
  [Náboženské procesy v současné české společnosti.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 40, č. 3 (2004), s. 277-295. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288
  R&D Projects: GA ČR GA403/03/0339
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : Sociolgy of Religion * Czech Republic * 1993-
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Impact factor: 0.200, year: 2004

  This paper attempts to fulfil such a lack of knowledge; the subject is analyzed with special respect to the value based on culture, symbolic representations and socio-economic institutions. Due to the lack of empirical research, except for quantitative surveys and censuses, the author mainly works with his observations which also include historic arguments and analyses. He maintains that the developing trends of the contemporary Czech religiosity are both similar and dissimilar with those in Western Europe

  Studie se pokouší vyplnit mezeru ve znalosti této oblasti; analyzuje téma se zvláštním ohledem na hodnotu z hlediska kultury, symbolická zobrazení a socioekonomické instituce. Vzhledem k neexistujícímu empirickému výzkumu, kromě kvantitativních výzkumů a sčítání lidu, autor pracuje především s vlastním pozorováním včetně historických argumentů a analýz. Podle autora jsou vývojové trendy současné české religiozity podobné i odlišné od západní Evropy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008133

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.