Number of the records: 1  

Clinical and histopathological characterization of cutaneous melanomas in the melanoblastoma-bearing Libechov minipig model

 1. 1.
  0100593 - UZFG-Y 20043012 RIV GB eng J - Journal Article
  Vincent-Naulleau, S. - LeChalony, C. - Leplat, J. J. - Bouet, S. - Bailly, C. - Spatz, A. - Vielh, P. - Avril, M. F. - Tricaud, Y. - Gruand, J. - Horák, Vratislav - Frelat, G. - Geffrotin, C.
  Clinical and histopathological characterization of cutaneous melanomas in the melanoblastoma-bearing Libechov minipig model.
  [Klinická a histopatologická charakterizace kožních melanomů u modelu liběchovských miniprasat nesoucích melanomy.]
  Pigment Cell Research. Roč. 17, - (2004), s. 24-35. ISSN 0893-5785
  R&D Projects: GA AV ČR KSK5011112
  Keywords : swine * cutaneous melanoma * MeLiM
  Subject RIV: FD - Oncology ; Hematology
  Impact factor: 3.000, year: 2004

  Spontaneous animal tumors appear to be hhighly suitable models to study human oncology and cancer therapy. The aim of this study was to characterize the clinical and histological features of hereditary melanocytic lesions found in the French herd of melanoblastoma-bearing Libechov minipigs (MeLiM) and their Duroc crossbreeds

  Spontánní živočišné nádory představují velmi vhodné modely pro studium lidské onkologie a nádorové terapie. Cílem této práce bylo charakterizovat z klinického a histologického pohledu dědičné melanomy vyskytující se u francouzského stáda miniprasat linie MeLiM (melanomy-nesoucí liběchovské miniprase) a u jejich kříženců s plemenem Duroc
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008092

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.