Number of the records: 1  

Photoluminescence studies from silicon nanocrystals embedded in spin on glass thin films

 1. 1.
  0100520 - FZU-D 20040376 RIV NL eng J - Journal Article
  Švrček, Vladimír - Slaoui, A. - Rehspringer, J. L. - Muller, J. C.
  Photoluminescence studies from silicon nanocrystals embedded in spin on glass thin films.
  [Studium fotoluminiscence nanokrystalků křemíku v tenkých vrstvách křemenného skla.]
  Journal of Luminescence. Roč. 101, - (2003), s. 269-274. ISSN 0022-2313. E-ISSN 1872-7883
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010914
  Keywords : silicon nanocrystals * photoluminescence * spin on glass
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.314, year: 2003

  A strong room temperature PL signal was observed at 710 nm due to the recombination of electron-hole pairs in Sn-nc and PL maximum shifts to the blue region as the phosphorus concentration in the spin on glass increases

  Silná photoluminiscence při pokojové teplotě je pozorována v okolí 710 nm v důsledku rekombinace elektron-dírových párů v nanokrystalcích křemíku. Posuv luminiscenčního maxima je pozorovaný v důsledku zvýšení koncentrace fosforu v křemenném skle
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008020

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.