Number of the records: 1  

On calculating the normal cone to a finite union of convex polyhedra

 1. 1.
  0098895 - ÚTIA 2008 RIV DE eng J - Journal Article
  Outrata, Jiří - Henrion, R.
  On calculating the normal cone to a finite union of convex polyhedra.
  [Výpočet normálového kužele ke konečnému sjednocení konvexních polyedrů.]
  Optimization. Roč. 57, č. 1 (2008), s. 57-78. ISSN 0233-1934. E-ISSN 1029-4945
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1030405
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : limiting normal cone * convex polyhedra
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  Impact factor: 0.845, year: 2008

  The article provides formulae for calculating the limiting normal cone, introduced bz Mordukhovich, to a finite union of convex polyhedra. The results are applied to stability analysis of a special type of probabilistic constraints.

  Článek poskytuje návod jak pořítat limitní (Morduchovičův) normálový kužel ke konečnému sjednocení konvexních polyedrů. Výsledky jsou použity k analýze stability speciálního typu pravděpodobnostních omezení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0157694

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.