Number of the records: 1  

Material Analyses and Modification on the Tandetron Accelerator

 1. 1.
  0088222 - ÚJF 2008 RIV US eng G - Proceedings (international conference)
  Macková, Anna - Švorčík, V. - Hnatowicz, Vladimír - Malinský, Petr - Bočan, Jiří - Khaibullin, R. I. - Nekvindová, P.
  Material Analyses and Modification on the Tandetron Accelerator.
  [Analýza a modifikace materiálů s využitím urychlovače Tandetron.]
  New York: AIP, 2007. 4 s. ISBN 978-0-7354-0472-4. Proceedings.
  [4th International Student Summer school , Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine. Praha (CZ), 08.07.2007-19.07.2007]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC06041; GA AV ČR(CZ) KJB100480601
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : Ion beam analysis, Ion implantation, Biomaterials and optics
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  The ion beams are used for the investigation of different materials in material research, industry, micro- and nano-technology, biological and environmental research in general. The advantage of the ion beam analysis (IBA) methods lies in minimal destruction of the sample. The IBA methods employ various ion beams with kinetic energy ranging from hundreds of keV up to tens of MeV. Common beam currents vary from nA to μA. For production of the probing ions different types of electrostatic accelerators are utilized. The new HVEE Tandetron MC 4130MC accelerator (unique in Czech Republic) enables us to extend the present analytical possibility. Ion beams from the Tandetron accelerator may be used for synthesis or modification of materials and structures by ion implantation. One of possible applications is the modification of the surface properties of synthetic polymers with the aim to improve their wettability and biocompatibility.

  Iontové svazky jsou používány pro výzkum materiálů v oblasti materiálového výzkumu, průmyslových aplikací, mikro a nano technologií a dále v biologii i ekologickém výzkumu obecně. Výhoda těchto metod spočívá v jejich nedestruktivitě. Iontové analytické metody používají ionty s energiemi stovek keV až desítek MeV. Běžně používané proudy se pohybujé od nA až po mikroA. Pro produkci iontových svazků jsou využívány různé typy urychlovačů. Nový urychlovač HVEE Tandetron MC 4130MC, který je unikátní v ČR, umožňuje výrazně rozšířit naše analytické možnosti a současně iontové svazky různých typů iontů mohou být použity pro modifikaci materiálů metodou iontové implantace. Jedna z možných aplikací je modifikace syntetických polymerů za účelem zvýšení jejich smáčivosti a biokompatibility.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149825

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.