Number of the records: 1  

Structure-Activity Relationship in the N2O Decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn Mixed Oxides Prepared from Hydrotalcite-like Precursors

 1. 1.
  0055172 - UCHP-M 20060184 RIV NL eng J - Journal Article
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Valášková, M. - Balabánová, Jana - Pacultová, K.
  Structure-Activity Relationship in the N2O Decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn Mixed Oxides Prepared from Hydrotalcite-like Precursors.
  [Vztah mezi strukturou a aktivitou Ni-(Mg)-Al a Ni-(Mg)-Mn směsných oxidů připravených z hydrotalcitů v reakci rozkjladu N2O.]
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical. Roč. 248, 1-2 (2006), s. 210-219. ISSN 1381-1169
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : N2O decomposition * mixed oxide catalyst * layered double hydroxides
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 2.511, year: 2006

  N2O decomposition over catalysts prepared by thermal decomposition of Ni-(Mg)-MIII (MIII = Al or Mn) hydrotalcite-like precursors was studied. Ni-Al and Mg-Mn catalysts exhibited high catalytic activity but catalysts containing both transition metal cations (i.e. Ni and Mn) were less active. Their lower activities were explained by different oxidation states of manganese and nickel in the mixed oxide systems. The presence of oxygen in reaction mixture caused inhibition of the reaction rate to the certain oxygen pressure, while at higher oxygen pressure the N2O conversion is nearly constant. Relationships between the observed activity and the amount of reducible components determined from TPR experiments and the portion of strong basic sites determined from TPD experiments were discussed.

  Byl studován rozklad N2O na katalyzátorech připravených tepelným rozkladem Ni-(Mg)-MIII (MIII=Al nebo Mn) hydrotalcitů. Ni-Al a Mg-Mn katalyzátory vykázaly vysokou aktivitu, ale ty katalyzátory obsahující oba přechodové kovy (Ni a Mn) byly méně aktivní. Jejich nižší aktivita byla vysvětlena různým oxidačním stavem Mn a Ni ve směsných oxidických systémech. Vztahy mezi pozorovanou aktivitou a množstvím redukovatelných složek stanovených z TPR experimentů a podílem silně kyselých básických center byl diskutován.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0142992
   
Number of the records: 1