Number of the records: 1  

High-power semiconductor lasers optimized for optical pumping of Rb (6184-69, Poster Session)

 1. 1.
  0049049 - ÚPT 2007 FR eng A - Abstract
  Buchta, Zdeněk - Rychnovský, Jan - Lazar, Josef
  High-power semiconductor lasers optimized for optical pumping of Rb (6184-69, Poster Session).
  [Laserový systém pro optické čerpání rubidia.]
  Abstract Summaries - Photonic Europe. Strasbourg: SPIE Europe, 2006. s. 109.
  [Photonics Europe. 03.04.2006-07.04.2006, Strasbourg]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1065303; GA ČR GA102/04/2109
  Keywords : optical pumping * laser diode bar * laser diode * emission linewidth * spectroscopy
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  We present a laser system based on a tunable high-power laser diode optimized for maximum efficiency of the optical pumping process of Rb atoms. The system represents the crucial part of the HpG (hyperpolarized gasses) production process. It is designed to operate in medical and industrial applications to come. We concentrated on the laser diode emission linewidth reduction because of the efficiency of the optical pumping process. The emission linewidth was reduced approximately from 1 THz to 69 GHz with only half of the total optical power loss and quadruple increase of the power spectral density at the wavelength of desire. Furthermore we present the cooling system for high-power laser diode bar and the measured laser diode bar emission line too.

  Článek prezentuje laserový systém optimalizovaný pro optické čerpání atomů rubidia, jehož základem je výkonová laserová dioda. Tento laser reprezentuje základní část systému pro produkci hyperpolarizovaných plynů, jehož budoucí nasazení se předpokládá především v medicíně a materiálovém inženýrství. Cílem naší práce bylo zúžení emisní čáry výkonové laserové diody. Tento zásah vede ke zvýšení účinnosti optického čerpání atomů rubidia. Emisní čára byla zúžena z původních 1000 GHz na 69 GHz s přibližně 50% ztrátou výstupního optického výkonu a čtyřnásobným nárůstem výkonové spektrální hustoty na dané vlnové délce. Dále je v článku prezentován chladící systém, navržený pro pole laserových diod včetně změřené emisní čáry tohoto pole.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0139544

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.