Number of the records: 1  

Narrow-linewidth high-power semiconductor laser with external feedback

 1. 1.
  0049046 - ÚPT 2007 RO eng A - Abstract
  Buchta, Zdeněk - Rychnovský, Jan - Lazar, Josef
  Narrow-linewidth high-power semiconductor laser with external feedback.
  [Úzkospektrální výkonový polovodičový laser s externím zpětnou vazbou.]
  Books of Abstracts - ALT'06 - International Conference on Advanced Laser Technologies. Brasov: Transilvania University, 2006. O4.
  [ALT'06 International Conference on Advanced Laser Technologies. 08.09.2006-12.09.2006, Brasov]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1065303; GA ČR GA102/04/2109; GA MŠMT(CZ) LC06007
  Keywords : optical pumping * laser diode * emission linewidth * spectroscopy
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  We present an extended cavity laser system based on a tunable high-power laser diode optimized for maximum efficiency of the optical pumping process of Rb atoms. The application of the laser system is oriented to employment in an experimental arrangement for production of hyperpolarized gasses (HpG), namely Xenon. It is designed to operate in medical and industrial applications to come. We concentrated on the laser diode emission linewidth reduction because of the efficiency of the optical pumping process. The emission linewidth was reduced approximately from 1 THz to 69 GHz with only half of the total optical power loss and quadruple increase of the power spectral density at the wavelength of desire.

  Článek prezentuje laserový systém optimalizovaný pro optické čerpání atomů rubidia, jehož základem je výkonová laserová dioda. Tento laser reprezentuje základní část systému pro produkci hyperpolarizovaných plynů, jehož budoucí nasazení se předpokládá především v medicíně a materiálovém inženýrství. Cílem naší práce bylo zúžení emisní čáry výkonové laserové diody. Tento zásah vede ke zvýšení účinnosti optického čerpání atomů rubidia. Emisní čára byla zúžena z původních 1000 GHz na 69 GHz s přibližně 50% ztrátou výstupního optického výkonu a čtyřnásobným nárůstem výkonové spektrální hustoty na dané vlnové délce.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0139541

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.