Number of the records: 1  

Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů

 1. 1.
  0048007 - ÚGN 2007 RIV SIGLE CZ cze J - Journal Article
  Častová, N. - Kaláb, Zdeněk - Horák, D.
  Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů.
  [Singular decomposition of wavelet packets of seismic signals.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 33-44. ISSN 1213-1962.
  [Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15./. Ostrava, 11.04.2006-13.04.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Wavelet packets * seismic signals
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Primární interpretace seizmologických dat v časové oblasti vykazuje rozdíly v maximálních hodnotách vibrací meřených na dvou blízkých stanovištích s rozdílnou lokální geologií. Významné odlišné charakteristiky jsme získali při použití waveletové transformace a paketového rozkladu záznamu.

  Primary interpretation in time domain shows differences between maximum velocity values of vibrations measured at two close seismic stations that have significant change of local geology. Using wavelet transform and wavelet packet decomposition we obtain also significant different characteristics.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138754

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.