Number of the records: 1  

Large carnivores: wolf, brown bear, and lynx in the Czech Republic

 1. 1.
  0047740 - ÚBO 2007 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Červený, Jaroslav - Koubek, Petr - Marhoul, P. - Nová, P. - Volf, O. - Bartošová, D. - Bufka, L. - Bláha, J.
  Large carnivores: wolf, brown bear, and lynx in the Czech Republic.
  [Velké šelmy: vlk, medvěd a rys v České republice.]
  Transboundary management of large carnivore populations. Strasbourg: Council of Europe, 2006 - (Bath, A.), s. 45-48. Environmental encounters, No. 60.
  [Transboundary management of large carnivore populations. Osilnica (SI), 15.04.2005-17.04.2005]
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS6093003; GA MŽP(CZ) SE/620/1/03
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519
  Keywords : Carnivora * Czech Republic
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/environment/nature_and_biological_diversity/publications/RE60-bil.pdf

  The paper deal with the history of occurrence, monitoring, recent distribution, treats and limiting factors, legal status, proposal area of Natura 2000 and management plan for large carnivores in the Czech Republic. Poaching is the most serious threat of the large carnivore populations. The strict legal protection alone is ineffective .The only way to manage the populations is to educate a new generation of game managers and foresters as well as other public.

  Práce se zabývá historií výskytu, monitoringem, současným rozšířením, faktory ohrožení, legislativou, navrhovaným územím Natura 2000 a plánem péče pro velké šelmy v České republice. Pytláctví je nejzávažnějším důvodem ohrožení, ale přísná legislativní ochrana není účinná. Jediným způsobem managementu populace velkých šelem se jeví výchova nové generace myslivců, lesníků i veřejnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138556
   
Number of the records: 1