Number of the records: 1  

Transverse-momentum p(t) correlations on (eta, phi) from mean-p(t) fluctuations in Au-Au collisions at root(s)(NN)=200 GeV

 1. 1.
  0044896 - ÚJF 2007 RIV GB eng J - Journal Article
  Adams, J. - Aggarwal, M. M. - Bysterský, Michal - Chaloupka, Petr - Lednický, Richard - Šumbera, Michal - Zborovský, Imrich
  Transverse-momentum p(t) correlations on (eta, phi) from mean-p(t) fluctuations in Au-Au collisions at root(s)(NN)=200 GeV.
  [Korelace v příčné hybnosti (pT) v závislosti na (eta,phi) z fluktuací středního pT v Au+Au srážkách při težišťové energii 200 GeV na nukleonový pár.]
  Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics. Roč. 32, č. 6 (2006), L37-L48. ISSN 0954-3899
  R&D Projects: GA ČR GA202/04/0793
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100502
  Keywords : scale dependence * star * autocorrelations * equilibration
  Subject RIV: BF - Elementary Particles and High Energy Physics
  Impact factor: 1.781, year: 2006

  We present first measurements of the pseudorapidity and azimuth (eta, phi) bin-size dependence of event-wise mean transverse-momentum < pt > fluctuations for Au-Au collisions at root sNN = 200 GeV. We invert that dependence to obtain p(t) autocorrelations on differences (eta(Delta), phi(Delta)) interpreted to represent velocity/temperature distributions on (eta, phi). The general form of the autocorrelations suggests that the basic correlation mechanism is parton fragmentation. The autocorrelations vary rapidly with collision centrality, which suggests that fragmentation is strongly modified by a dissipative medium in the more central Au-Au collisions relative to peripheral or p-p collisions.

  Fluktuace středního pT jsou měřeny v závislosti na velikosti okna v pseudorapiditě (eta) a azimutálním úhlu (phi) ve srážkách jader zlata při težišťové energii 200 GeV na nukleonový pár. Tato závislost je invertována, abychom dostali pT autokorelaci v rozdílech (eta,phi), která je interpretována jako rychlostní/teplotní rozdělení veličiny (eta,phi). Obecná forma autokorelace naznačuje, že základní mechanismus autokorelace je fragmentace partonů. Autokorelace se velmi mění v závislosti na centralitě, fragmentace je tedy silně modifikována disipativní hmotou v centrálních srážkách, ve srovnání s periferálními srážkami nebo p+p srážkami.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137572
   
Number of the records: 1