Number of the records: 1  

"Alpha decays" of Be-10(Lambda) and B-10(Lambda) hypernuclei: Phenomenological analysis and role of nuclear structure

 1. 1.
  0031877 - ÚJF 2006 RIV US eng J - Journal Article
  Majling, Lubomír - Kuzmin, V. A. - Tetereva, T. V.
  "Alpha decays" of Be-10(Lambda) and B-10(Lambda) hypernuclei: Phenomenological analysis and role of nuclear structure.
  [„Alfa rozpad“ hyperjader 10Be a 10B. Fenomenologická analýza.]
  Physics of Atomic Nuclei. Roč. 67, č. 10 (2004), s. 1804-1809. ISSN 1063-7788
  R&D Projects: GA ČR GA202/02/0930
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : nonmesonic weak decay * Lambda-hypernuclei * shell
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 0.781, year: 2004

  Hypernuclei are used to study the baryon-baryon weak interaction and associated effective weak Hamiltonian. We will show how the proper choice of hypernucleus can be used to pick out components of the effective weak Hamiltonian. It is well known that removing one nucleon from Be-9 or B-9 results in Be-8* with a subsequent alphaalpha decay. Through this unique process, it would be possible to identify final states of the residual nucleus. So, due to these specific properties of the core nuclei Be-9 and B-9, it may be possible to measure the branching fractions Gamma(alphaalphai)(n(p)) for the exclusive decays of the (10)(^) Be ((10)(^) B) hypernuclei.

  Ukázali jsme, že výpočty šířek parciálních přechodů jen nepatrně závisí na detailech použitých modelů struktury jader 9Be (a 9B). Tento závěr je založený nejen na jejich výrazné clusterové struktuře (alfa + alfa + N) ale také na výpočtech spektroskopických faktorů s použitím vlnových funkcí slupkového modelu generovaných diagonalizací hamiltonianu s běžně používanými potenciály „zbytkové interakce“.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0132510
   
Number of the records: 1