Number of the records: 1  

Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu

 1. 1.
  0029689 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze P - Patent Document
  Dědina, Jiří - Kratzer, Jan
  Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu.
  [Method for bismuth preconcentration for its determination by atomic absorption spectrometry.]
  2011. Owner: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 7.9.2011. Patent Number: 302757
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA400310507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : bismuthine * in-situ trapping * quartz tube atomizers
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=958174&lan=cs

  Nový přístup k prekoncentraci bizmutu je založený na generování bizmutanu, jeho záchytu v konvenčním vyhřívaném křemenném atomizátoru a následné atomizaci a detekci metodou AAS.

  A new approach to bismuth preconcentration is based on bismuthine generation, its trapping in conventional externally heated quartz tube atomizer and subsequent atomization and detection by AAS.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119497