Number of the records: 1  

Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací

 1. 1.
  0027543 - GLÚ 2006 RIV CZ cze B - Monography
  Dobeš, P. - Filip, Jiří - Holéczy, D. - Jehlička, J. - Leichmann, J. - Ondruš, P. - Pašava, J. - Pudilová, M. - René, Miloš - Scharm, B. - Scharmová, M. - Sulovský, P. - Urban, O. - Veselovský, F. - Zimák, J. - Žák, Karel - Kříbek, B. (ed.) - Hájek, A. (ed.)
  Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací.
  [Rožná uranium depozit. Model of late Variscan and post-Variscan mineralizations.]
  Praha: Česká geologická služba, 2005. 98 , xvi. ISBN 80-7075-629-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : Rožná uranium deposit * post-Variscan mineralization * Bohemian Massif
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Zkoumání různých typů mineralizací v Rožné umožnilo vytvořit genetický model uranového ložiska a vztáhnout jeho mineralizační historii k pozdně variskému a povariskému vývoji Českého masivu. Původ uranové mineralizace může souviset s infiltrací pánevních vod pánví svrchního Stefanu a spodního Permu do hornin podložního krystalinika podél hlubokých křehkých struktur, které se otevřely během transkurentní reorganizace korových bloků.

  The study of various types of mineralizations at Rožná allow to establish a genetic model of uranium ore depozit and to relate the mineralization history to the late Variscan and post-Variscan geological evolution of the Bohemian Massif. The origin of the uranium mineralization can be associated with an infiltration of basinal waters of the Upper Stephanian an Lover Permian basins into rocks of cristalline basement along deep brittle structures that opened during the transcurrent crustal block reorganization.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117634

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.