Number of the records: 1  

Laser system for production of hyperpolarized Xenon

 1. 1.
  0022415 - ÚPT 2006 MX eng A - Abstract
  Buchta, Zdeněk - Rychnovský, Jan - Lazar, Josef
  Laser system for production of hyperpolarized Xenon.
  [Laserový systém pro produkci hyperpolarizovaného xenonu.]
  8th International Symposium on Laser Metrology (LM 2005). León: CIO, 2005. s. 122.
  [International Symposium on Laser Metrology /8./. 14.02.2005-18.02.2005, Merida]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/04/2109
  Keywords : optical pumping * Ti:Sa laser * spectroscopy * laser frequency stabilization
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  We present a laser system based on a tunable Titanium:Sapphire (Ti:Sa) laser optimized for maximum efficiency of the optical pumping process of Rb atoms. The system represents the first and crucial part of the hyperpolarized gasses (HpG) production process. It was designed for laboratory purposes where the expensive and complicated Ti:Sa laser is justified because of its variability, narrow linewidth and easy tuning of the wavelength. The system consists of a modified commercial Ti:Sa laser pumped by a Nd:YAG laser, beam-forming and polarizing optics, and heated interaction cell attached to a vacuum manifold and gas containers placed in homogeneous magnetic field generated by a set of Helmholz coils.

  Článek prezentuje laserový systém, jehož základem je laditelným Titan:Safírový (Ti:Sa) laser, optimalizovaný pro maximální účinnost procesu optického čerpání atomů rubidia (Rb). Zmíněný systém představuje klíčovou část řešení procesu produkce hyperpolarizovaných plynů (HpG). Prezentovaná varianta systému s drahým a konstrukčně složitým Ti:Sa laserem byla navržena pro laboratorní experimenty, zejména z důvodu široké přeladitelnosti a úzké emisní čáry Ti:Sa laseru. Laserový systém pro produkci hyperpolarizovaného xenonu tvoří komerčně dostupný Ti:Sa laser opticky čerpaný Nd:YAG laserem, optika pro úpravu tvaru a polarizace svazku laserového záření a vyhřívaná kyveta připojená k vakuové aparatuře a plynovým zásobníkům, umístěná v homogenním magnetickém poli, jehož zdrojem jsou Helmholzovy cívky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0111155

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.