Number of the records: 1  

Centrum elektronové a fotonové optiky

 1. 1.
  ProjectCentrum elektronové a fotonové optiky
  Project NameTN01000008
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Müllerová
  Nebesářová
  Písařík
  Honzátko
  Lédl
  Strachota
  Catal.org.CAV
  References (16) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (42) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (25) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (11) - Ostatní výsledky
  (2) - Výzkumná zpráva
  (5) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
Number of the records: 1