Number of the records: 1  

Přírodní hrozby

 1. 1.
  ProjectPřírodní hrozby
  Project NameStrategieAV21/4
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
  Centrum výzkumu globální změny v. v. i.
  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Stemberk
  Šílený
  Tesař
  Filippi
  Blaheta
  Burešová
  Borovička
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Elektronický dokument
  (8) - Článek v odborném časopise
  (1) - Specializované mapy
  (1) - Software
  (1) - Část monografie
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
Number of the records: 1