Number of the records: 1  

Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze

 1. 1.
  ProjectKonfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze
  Project NameGA15-07898S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Dudová
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Recenze
  FileProjekty