Number of the records: 1  

Studium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonální populací na modelu evropských sekavců

 1. 1.
  ProjectStudium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonální populací na modelu evropských sekavců
  Project NameGA13-12580S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2017
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Janko
  Halačka
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (17) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
Number of the records: 1