Number of the records: 1  

Blabolil, Petr

 1. 1.
  Name and SurnameBlabolil Petr
  WorkplaceBC-A
  CountryCZ - Česká republika
  Catal.org.CAV
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (2) - Autorita projektu - zahraniční
  (58) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Normy a směrnice
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (3) - Část monografie
  (15) - Článek v novinách
  (4) - Ostatní výsledky
  (19) - Výzkumná zpráva
  FileOsobní jména
Number of the records: 1