Number of the records: 1  

Malínek, Vojtěch

 1. 1.
  Name and SurnameMalínek Vojtěch
  WorkplaceUCL-M
  CountryCZ - Czech Republic
  Catal.org.CAV
  References (3) - Autorita projektu - domácí
  (3) - Autorita projektu - zahraniční
  (3) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (8) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (1) - Elektronický dokument
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (21) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (4) - Software
  (4) - Část monografie
  (8) - Ostatní výsledky
  (2) - Recenze
  (6) - Uspořádání konfrence
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1