Number of the records: 1  

Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic

 1. 1.
  ProjectAerační technologie pro redukci klidových stádií sinic
  Project NameQH81012
  Grant AgencyGA MZe
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Maršálek
  Borovec
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (10) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  (12) - Ostatní výsledky
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
Number of the records: 1