Number of the records: 1  

Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv

 1. 1.
  ProjectNanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv
  Project NameKAN200200651
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2006 - 2010
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Brabec
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (84) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (124) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  (10) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
Number of the records: 1