Number of the records: 1  

Šyc, Michal

 1. 1.
  Name and SurnameŠyc Michal
  WorkplaceUCHP-M
  References (5) - Autorita projektu - domácí
  (8) - Autorita projektu - zahraniční
  (8) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (115) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (62) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (4) - Část monografie
  (4) - Ostatní výsledky
  (5) - Patentový dokument
  (12) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Uspořádání konfrence
  (18) - Výzkumná zpráva
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1