Number of the records: 1  

Halačka, Karel

 1. 1.
  Name and SurnameHalačka Karel
  WorkplaceUBO-W
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (6) - Autorita projektu - zahraniční
  (82) - Abstrakt
  (1) - Jiný způsob zveřejnění
  (83) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (98) - Článek v odborném časopise
  (17) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (10) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (18) - Část monografie
  (3) - Článek v novinách
  (1) - Ostatní výsledky
  (2) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (1) - Uspořádání konfrence
  (13) - Výzkumná zpráva
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1