Number of the records: 1  

Dráber, Pavel

 1. 1.
  Name and SurnameDráber Pavel
  WorkplaceUMG-J
  References (3) - Autorita projektu - domácí
  (21) - Autorita projektu - zahraniční
  (124) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (4) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (106) - Článek v odborném časopise
  (34) - Prototyp, funkční vzorek
  (8) - Část monografie
  (11) - Ostatní výsledky
  (1) - Uspořádání konfrence
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1