Number of the records: 1  

Honys, David

 1. 1.
  Name and SurnameHonys David
  WorkplaceUEB-Q
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (16) - Autorita projektu - zahraniční
  (2) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (67) - Článek v odborném časopise
  (7) - Část monografie
  (1) - Článek v novinách
  FileOsobní jména
Number of the records: 1