Number of the records: 1  

Říhová, Blanka

 1. 1.
  Name and SurnameŘíhová Blanka
  WorkplaceMBU-M
  References (23) - Autorita projektu - zahraniční
  (210) - Abstrakt
  (1) - Abstrakt z periodika
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (171) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (163) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (12) - Část monografie
  (3) - Článek v novinách
  (3) - Ostatní výsledky
  (17) - Patentový dokument
  (2) - Recenze
  (1) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1