Number of the records: 1  

Svoboda, Karel

 1. 1.
  Name and SurnameSvoboda Karel
  WorkplaceUCHP-M
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (3) - Autorita projektu - zahraniční
  (9) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (144) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - Elektronický dokument
  (2) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (2) - Interní tisk
  (109) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (5) - Část monografie
  (4) - Ostatní výsledky
  (4) - Patentový dokument
  (7) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Uspořádání konfrence
  (18) - Výzkumná zpráva
  FileOsobní jména
Number of the records: 1