Number of the records: 1  

Soukup, Karel

 1. 1.
  Name and SurnameSoukup Karel
  WorkplaceUCHP-M
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (3) - Autorita projektu - zahraniční
  (9) - Abstrakt
  (67) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (40) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Prototyp, funkční vzorek
  (3) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (3) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Výzkumná zpráva
  (2) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1