Number of the records: 1  

Izák, Pavel

 1. 1.
  Name and SurnameIzák Pavel
  WorkplaceUCHP-M
  References (4) - Autorita projektu - domácí
  (11) - Autorita projektu - zahraniční
  (32) - Abstrakt
  (137) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Dizertace
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (95) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (18) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (5) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1