Number of the records: 1  

Stemberk, Josef

 1. 1.
  Name and SurnameStemberk Josef
  WorkplaceUSMH-B
  References (4) - Autorita projektu - domácí
  (9) - Autorita projektu - zahraniční
  (17) - Abstrakt
  (5) - Monografie kniha jako celek
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Interní tisk
  (78) - Článek v odborném časopise
  (10) - Část monografie
  (2) - Článek v novinách
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Uspořádání konfrence
  (11) - Výzkumná zpráva
  (1) - Jiný způsob zveřejnění
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména
Number of the records: 1